ARCHIFORMA architekci

                                 <<<        PROJEKT URBANISTYCZNY NOWEJ DZIELNICY MIESZKANIOWEJ W POZNANIU  2002           >>>                 
                       
Koncepcyjny projekt urbanistyczny nowej dzielnicy miasta Poznań

Projekt studialny

Ogólny widok całego obszaru zagospodarowania