ARCHIFORMA architekci

                                 <<<                        PROJEKT  REMONTU ZABYTKOWEGO BUDYNKU 'DOM ZDROJOWY'                          >>>                 
                       
Dom Zdrojowy
w Iwoniczu Zdroju

Zespó³:
arch. Stefan Stempin
arch.Marek Lasko¶
in¿. Roman Zimka
arch.Witold Zukowski

Krosno 2004