ARCHIFORMA architekci

                                 <<<                                       PROJEKT REMONTU KOŚCIOŁA W SZEBNIACH  2012                                        >>>                 
                       
Projekt prac restauratorskich zabytkowego drewnianego kościoła w Szebniach

Zespół:
arch.Witold Jan Zukowski
arch. Roman Zimka
arch. Stefan Stempin

Krosno 2012