ARCHIFORMA architekci

                                 <<<                        KONCEPCJA SYTUOWANIA STOŁU OFIARNEGO KOŚCIOŁA FARNEGO                       >>>                 
                       
Projekt koncepcyjny sytuowania stołu ofiarnego kościoła farnego w Krośnie

Zespół:
architekt
Marek Laskos
architekt
Witold Jan Zukowski

Krosno 2005