ARCHIFORMA architekci

                                 <<<                                                     BUDYNEK MIESZKALNY  KROSNO                                                           >>>                       
                               
Zespó³ projektowy:
arch. Witold Jan Zukowski.
arch. Stefan Stempin

konstrukcja:
mgr inż. Roman Zimka


Krosno 2007