ARCHIFORMA architekci

                                 <<<                               PROJEKT REMONTU DAWNEGO DWORU  W POTOKU                                    >>>                 
                       
Projekt prac restauratorskich zabytkowego dworu  w Potoku

Zespó³ projektowy:
Witold Jan Żukowski
Stefan Stempin
Roman Zimka


Krosno 2012