ARCHIFORMA architekci

                                 <<<                                       BUDYNEK US£UGOWO - HANDLOWY  KROSNO                                                   >>>                       
                               
Zespó³ projektowy:
arch. Marek Lasko¶, arch. Witold Zukowski.
arch. Stefan Stempin

konstrukcja:
mgr in¿. Roman Zimka


Krosno 2003-2012