ARCHIFORMA architekci

                                PRACOWNIA     PROJEKTY     ZESPÓŁ     FOTOGALERIA    AKTY PRAWNE     PRACA    LINKI    KONTAKT   ECONOWE STANDARDY
ENERGETYCZNE
BUDYNKÓW

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE   2014-01-01

Z DZIENNIKA USTAW
2013 poz. 926


ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
 I GOSPODARKI MORSKIEJ 


z dnia 5 lipca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w spraw
ie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanieZestawienie parametrów minimalnych przegród budowlanychZestawienie maksymalnych wskaźników EP

 2013.11.17