ARCHIFORMA architekci

                                PRACOWNIA     PROJEKTY     ZESPÓŁ     FOTOGALERIA    AKTY PRAWNE     PRACA    LINKI    KONTAKT    ECOmgr inż. architekt Witold Jan Zukowski mgr inż. Roman Zimka mgr inż. architekt Krystian Maczuga inż. Stanisław Kmak mgr inż. Wladyslaw Swieboda mgr inż. Paweł Zajdel mgr inż. Marek Gazda

em em em mgr inż. Anna Durda Zukowska em em em
                                            
                          

                        mgr inż.  Paweł  ZAJDEL

                        Uprawnienia budowlane Nr. PDK/0089/POOD/10  do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
                        Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

                        ponad 6 letnie doświadczenie w projektowaniu obiektów drogowych