ARCHIFORMA architekci

                                PRACOWNIA     PROJEKTY     ZESPÓŁ     FOTOGALERIA    AKTY PRAWNE     PRACA    LINKI    KONTAKT    ECOmgr inż. architekt Witold Jan Zukowski mgr inż. Roman Zimka mgr inż. Anna Durda Zukowska inż. Stanisław Kmak mgr  inż. Wladyslaw Swieboda mgr inż. Paweł Zajdel mgr inż. Marek Gazda

em em em mgr inż. Anna Durda Zukowska em em em
                                            
                                                     

                        inż.   Władysław  ŚWIEBODA

                        Uprawnienia budowlane  Nr. 804-159-78 bez ograniczeń w specjalności instalacje i sieci wodociągowe, kanalizacyjne
                        i cieplne do projektowania, kierowania i nadzorowania, kontroli budów i robót oraz ocenianie i badanie stanu technicznego
                                               
                        35 letnie doświadczenie w projektowaniu instalacji i sieci sanitarnych