ARCHIFORMA architekci

                                PRACOWNIA     PROJEKTY     ZESPÓŁ     FOTOGALERIA    AKTY PRAWNE     PRACA    LINKI    KONTAKT    ECOmgr inż. architekt Witold Jan Zukowski mgr inż. Roman Zimka mgr inż. architekt Krystian Maczuga inż. Stanisław Kmak mgr  inż. Wladyslaw Swieboda mgr inż. Paweł Zajdel mgr inż. Marek Gazda

em em em mgr inż. Anna Durda Zukowska em em em
                                            
                                  
                          
                        inż. Marek GAZDA

                        Konsultant w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
                        w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych oraz gazowych
                                                                     
                        ponad 25 letnie doświadczenie w projektowaniu oraz wykonawstwie systemów klimatyzacji,
                        wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej , uzdatniania i zmiękczania wody,
                        automatyki przemysłowej
w budynkach mieszkalnych oraz  użyteczności publicznej