ARCHIFORMA architekci

                                PRACOWNIA     PROJEKTY     ZESPÓŁ     FOTOGALERIA    AKTY PRAWNE     PRACA    LINKI    KONTAKT    ECOmgr inż. architekt Witold Jan Zukowski mgr inż. Roman Zimka mgr inż. Anna Durda Zukowska inż. Stanisław Kmak mgr inż. Wladyslaw Swieboda mgr inż. Paweł Zajdel mgr inż. Marek Gazda

em em em mgr inż. Anna Durda Zukowska em em em
                                            
                          

                        mgr inż.  Roman  ZIMKA

                        Uprawnienia budowlane Nr. GP. I UA.- 8346/142/90 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń
                        Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

                        ponad 20 letnie doświadczenie w projektowaniu obiektów budowlanych w specjalności konstrukcyjnej