ARCHIFORMA architekci

                                PRACOWNIA     PROJEKTY     ZESPÓŁ     FOTOGALERIA    AKTY PRAWNE     PRACA    LINKI    KONTAKT    ECOmgr inż. architekt Witold Jan Zukowski mgr inż. Roman Zimka mgr inż. Anna Durda Zukowska inż. Stanisław Kmak mgr  inż. Wladyslaw Swieboda mgr inż. Paweł Zajdel mgr inż. Marek Gazda

em em em mgr inż. Anna Durda Zukowska em em em
                                            
                          

                        mgr inż.  Anna DURDA - ŻUKOWSKA

                       
Uprawnienia budowlane Nr. PDK/0083/POOS/14 do projektowania bez ograniczeń

                        W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
                        wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych
                        i sprawowania nadzoru autorskiego oraz kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

                        Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


                      
 ponad 6 letnie doświadczenie w projektowaniu sieci w zakresie inżynierii sanitarnej 

                        doświadczenie  za granicą  : VA Consulting Ltd